Finn Lecturan näytekirjapyyntö opettajille

Tällä lomakkeella voit pyytää maksutonta näytekappaletta Finn Lecturan julkaisemasta oppikirjasta. Lomake on tarkoitettu vain opettajien käyttöön oppimateriaalivalintojen helpottamiseksi.

Oppikirjoiksi katsomme teokset, joita hankitaan jokaiselle oppijalle oma kappaleensa.

Emme toimita näytekappaleita kieliopeista, harjoituskirjoista, sanakirjoista, äänitteistä, oppimispeleistä, opettajan materiaaleista tai opetus- ja kasvatusalan ammattikirjallisuudesta. Julkaisemistamme äänitteistä voit kuunnella näytteitä nettisivuiltamme (www.finnlectura.fi).

Pidätämme oikeuden päättää opettajien näytekappaleiden lähettämisestä oman harkintamme mukaan. Käsittelemme näytekirjapyynnöt kerran viikossa.

Etunimi*
Sukunimi*
Aineet, joita opetan*
Oppikirja josta toivon saavani maksuttoman näytekappaleen*
Kurssi tai kurssit joiden oppimateriaalivalintaa varten tarvitsen näytekirjan*
Kurssilla tällä hetkellä käytetty oppimateriaali*
Kurssin taitotaso eurooppalaisella taitotasoasteikolla*
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Kursseilla opiskelijoita vuodessa keskimäärin*

Jos haluat kirjasi oppilaitoksesi osoitteeseen, mainitsethan oppilaitoksen nimen myös osoitekentässä.

Osoitteeni*
Postinumero*
Postitoimipaikka*
Sähköpostiosoitteeni*
Puhelinnumeroni*
Opetan pääasiassa*
työväen- tai kansalaisopistossa
ammattikorkeakoulussa
yliopistossa tai korkeakoulussa
kansanopistossa
aikuiskoulutuskeskuksessa
lukiossa
ammattiopistossa
peruskoulussa
muualla
Oppilaitos tai oppilaitokset, joissa opetan*
Käytän opetuksessa tällä hetkellä Finn Lecturan oppimateriaaleja*
Kyllä
Ei
Käyttämäni Finn Lecturan oppimateriaalit
Haluan saada lisää tietoa Finn Lecturan oppimateriaaleista*
Kyllä
Ei
Olen kiinnostunut oman oppikirjan tekemisestä *
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Oppilaitokseni tekee päätöksiä seuraavan lukuvuoden oppimateriaaleista*
tammikuussa
helmikuussa
maaliskuussa
huhtikuussa
toukokuussa
kesäkuussa
heinäkuussa
elokuussa
syyskuussa
lokakuussa
marraskuussa
joulukuussa
Teen oman aineeni oppimateriaalivalinnat yleensä*
Itsenäisesti
Yhdessä muiden opettajien kanssa
Teen esityksen valittavista materiaaleista esimiehelleni
En osallistu oppimateriaalivalintojen tekemiseen
Kommentteja tai lisätietoa

-----------

* Pakollinen kenttä